Dépôt Gand 420 Dépôt Avelgem
SA Charles KESTELEYN
Zuiddokweg 50
9000 GENT Zeehaven
Belgique

T +32 (0)9 223 29 81
info@kesteleyn.be

Dépôt Gand 420

Notre emplacement: Dépôt Gand 420

Horaires Gand 420:

Horaires Sables et Graviers 6h00 à 18h00
Tél Dépôt Gand 420 +32 (0)9 251 15 22
Fax Dépôt Gand 420 +32 (0)9 251 11 85

Horaires Administration:

Horaires Administration 8h00 à 17h00
Tél Administration +32 (0)9 223 29 81
Fax Administration +32 (0)9 233 05 09

Adresse:

Adresse Zuiddokweg 50
  9000 Gand
  Belgique